Resultaten voor lening onderpand

 
lening onderpand
Ook kunstwerken kunnen ingezet worden als onderpand voor een financiering - Seeds of Law.
Het kunstvoorwerp als zekerheid in het Belgisch recht. Ingevolge de nieuwe Pandwet kunnenkunstwerken als zekerheid gegeven worden bij het aangaan van een financiering, zonder dat dezekunstwerken het bezit van de eigenaar moeten verlaten. Dit is zeer interessant voorkunstinvesteerders en/of -verzamelaars die aan liquide middelen wensen te geraken voor nieuweinvesteringen of eenvoudigweg om nieuwe kunstwerken aan te schaffen. Kunst is al lang een zeer populair beleggingsproduct. Hoewel investeringen in kunstwerken bijzonder winstgevend kunnen zijn, wordt de toegang totliquide middelen vaak belemmerd door de tijd die nodig is om kunstwerken te verhandelen en deaanzienlijke kosten die daarmee gepaard gaan. Om de toegang op korte termijn tot liquide middelen gemakkelijker te maken voor eigenaars vankunstwerken, bieden bepaalde financiële instellingen producten aan waarbij financieringen verstrektworden met kunstwerken als onderpand. Dit mechanisme bestaat, min of meer naar het model van het traditionele onderpand, uit eenlening waarbij voor de dekkingsgraad rekening gehouden wordt met de waarde van het kunstvoorwerpdat voor een vooraf bepaalde periode wordt verpand, waarna de ontlener het geleende geld aan dekredietgever terugbetaalt.
lening onderpand
Kan ik geld lenen met onderpand? - Ambtenarenlening.
Bij een lening met onderpand, dient het onderpand als borg dat de lening wordt terugbetaald. Betaalt u uw lening met onderpand niet terug, dan kan de kredietverstrekker met de verkoop van het onderpand het geld van de lening terugvorderen. Een hypotheek is het bekendste voorbeeld van een lening met onderpand. Daarbij dient uw woning als onderpand voor de hypotheekverstrekker. In alle andere gevallen is geld lenen met een onderpand minder gebruikelijk en meestal niet nodig. Geld lenen met onderpand. Bij een hypotheek dient de woning automatisch als onderpand voor de lening. Zonder woning, krijgt u geen hypotheek.
Stadsbank van Lening - Stadsbank van Lening.
Zoeken in Stadsbank van Lening. Bij de Stadsbank van Lening kunt u geld lenen tegen een onderpand, bijvoorbeeld een sieraad. Binnen 9 maanden betaalt u het geld terug. Geld lenen is niet gratis; u betaalt een beleenvergoeding. Mijn Stadsbank van Lening. Inons online klantportaal kunt u uw beleende panden inzien, verlengen of de beleensom verlagen. Inloggen op Mijn SBL. Alleen op afspraak. U kunt alléén langskomen als u een afspraak heeft.
Onder welke voorwaarden kan ik een lening op afbetaling krijgen?
Met een adviseur. CardStop 078 170 170. Onder welke voorwaarden kan ik een lening op afbetaling krijgen? Belangrijke elementen voor het al dan niet toestaan van een lening zijn.: Het doel waarvoor u wilt lenen. Uw maandelijkse inkomsten en lasten. Andere, nog lopende leningen. Andere projecten die u op relatief korte termijn nog wilt realiseren. Mogelijke waarborgen zoals loondomiciliëring, een onderpand of een borgstelling. Let op, geld lenen kost ook geld.
Hypothecaire lening Belgium.be.
Bij het aangaan van een hypothecaire lening moet u dus rekening houden met een aantal kosten.: ereloon van de notaris. Deze kosten kunt u gemakkelijk zelf berekenen op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De kredietverstrekker vraagt steeds dat u een woningverzekering aangaat voor het geval dat uw woning wordt getroffen door een schadegeval. In de meeste gevallen wordt ook een schuldsaldoverzekering of een gemengde levensverzekering gevraagd. Zo'n' verzekering betaalt het resterende verschuldigd kapitaal wanneer u vóór de volledige terugbetaling van de lening komt te overlijden. Overdracht van een hypothecaire lening. Als u eigenaar bent van een woning waarvoor nog een hypothecaire lening loopt en u koopt een andere woning, dan kan het interessant zijn om de hypothecaire lening over te dragen op uw nieuwe eigendom. De sociale huisvestingsmaatschappijen. Subscribe to Related Section News Alle nieuwsberichten. Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro? Wanneer krijgt u de verwarmingspremie van 100 euro? Your Europe: je rechten, plichten en administratieve procedures in alle EU-landen. Uw mening over het geplande windmolenpark ter hoogte van Duinkerke. Koninklijke federatie van het Belgisch Notariaat. Niet gevonden wat u zocht? Over deze website. Voorwaarden voor het hergebruik.
Persoonlijke Lening op Afbetaling Kenmerken Advies.
De lening wordt vooral afgesloten om aan te wenden voor persoonlijke doeleinden, zoals het kopen van een auto of het aanschaffen van een wasmachine. Er hoeft geen verantwoording over de besteding van het leenbedrag worden afgelegd aan de bank of kredietverstrekker. Er is geen sprake van een onderpand, want de aanvraag voor een dergelijke lening als hierboven beschreven wordt beoordeeld aan de hand van een aantal factoren. Het gaat dan om het besteedbaar inkomen, maar ook om het bestaan van een eventuele schuldenlast en het kredietverleden van degene die de lening aanvraagt. Er wordt een kredietprofiel opgesteld van de aanvrager en aan de hand daarvan kan de beoordeling plaatsvinden en een besluit worden genomen om een lening op afbetaling te verstrekken. De controle van de kredietwaardigheid is belangrijk, want zo weet de bank of de aanvrager in staat is om de schulden terug te betalen. Bovendien wordt de consument op deze manier ook beschermd door niet meer geld te lenen dan financieel mogelijk wordt geacht.
Maatwerkkrediet met effectendekking - ABN AMRO MeesPierson.
Wat is een Maatwerkkrediet met effectendekking? Een Maatwerkkrediet met effectendekking is een doorlopend krediet op uw betaalrekening een vorm van roodstaan. Uw effectenportefeuille is het onderpand van dit krediet. U besteedt het krediet aan het doel dat wij hebben afgesproken.
Wat heb ik nodig om een autolening af te sluiten? - Verzekeringen.be.
Een goed idee is om online meerdere autoleningen te simuleren en te vergelijken om een idee te krijgen wat nu de kosten en interesten zijn die je zal betalen voor de lening. Is er een verschil in autolening voor nieuwe wagen of tweedehandswagen? Het antwoord daarop is ja. Er bestaat een apart krediet voor een nieuwe en tweedehandswagen. Het grote verschil tussen de twee is het jaarlijks kostenpercentage JKP of de kostprijs van het krediet op jaarbasis. Bij de lening voor nieuwe wagens ligt het JKP doorgaans lager, maar de aankoopprijs voor de auto ligt dan wel weer hoger. Het omgekeerde geldt dan voor een tweedehandswagen. Waar kan je een autolening aanvragen? Je kan een autolening op meerdere plaatsen afsluiten. Vaak kan je een lening rechtstreeks bij de autoverdeler aangaan, maar je kan zeker ook jouw autolening bij banken en kredietverstrekkers bekijken. Kies voor de autolening die het beste aan jouw behoeften voldoet. Wat heb je nodig om je autokrediet aan te vragen?
Auto verpanden Eerlijk alternatief bij wijkopenautos.be.
Zelfs al heeft u dringend geld nodig, dan is verpanden door de rente niet de voordeligste oplossing voor u. Wat als de goederen beschadigd raken? Staat dat in het terugkoopcontract? Veilig verpanden is de in bewaring gegeven goederen veilig onderbrengen. Wordt de auto droog gestald bijvoorbeeld? Behalve de goederen, wordt er ook zorgvuldig omgegaan met uw gegevens? Als u uw auto veilig belenen wilt, houd dan rekening met de bovengenoemde voorwaarden als u uw auto verpanden wilt. wijkopenautos.be, een eerlijk alternatief voor auto verpanden. Auto verpanden heeft een aantal voordelen. Zo ontvangt u direct contant geld én kunt u de auto terugkopen met de terugkoopregeling. Vaak denkt men hierbij alleen aan de korte termijn, zo snel mogelijk geld ontvangen. Bij pandjeshuizen bestaat de lening slechts uit 50 van de eigenlijke waarde van de auto, daarnaast betaalt u per afgesproken termijn rente en stallingskosten. Uw schulden zijn die maand dan wel afbetaald, maar zo komen er een hoop meer schulden bij. En wat als uw wagen ouder is dan 5 jaar? Vaak nemen pandjeshuizen de auto dan niet eens in onderpand.

Contacteer ons