Negatief vooruitzicht staatsschuld Nederland

 

Het vooruitzicht van de staatsschuld die Nederland heeft wordt slechter. Dit heeft het Centraal Plan Bureau bekend gemaakt.

Ongeacht of we nou wel of niet gaan bezuinigen, uit berekeningen van het Centraal Plan Bureau is naar voren gekomen dat aan het einde van 2015 de staatsschuld verder zal zijn opgelopen.

Er zit echter wel een verschil en het wel of niet gaan bezuinigen, maar de schuld zal hoe dan ook toenemen. Vandaag de dag bedraagt de staatsschuld 400 miljard euro.

Als er bezuinigd gaat worden zal deze schuld tot aan eind 2015 met 80 miljard zijn toegenomen. Wordt er echter niet bezuinigd dan zal deze met 108 miljard zijn toegenomen.

Wat in elk geval alvast bekend is (en dat lijkt vrij zeker) is dat de staatsschuld dit jaar zal oplopen tot ruim 427 miljard euro.

Kortom, de vooruitzichten zijn somber te noemen en er is voorlopig ook geen sprake van dat het zal verbeteren.

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op doorberekeningen van het Centraal Plan Bureau. Het Centraal Plan Bureau zal begin juni met nieuwe cijfers komen, zodra er meer duidelijkheid is over het akkoord dat onlangs is bereikt in de tweede kamer.